ജൂണ്‍ 5 : ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം


പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍
ഞാനൊരു വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു
കഴിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് നട്ട
അതേ കുഴിയില്‍

ഇന്നിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭൂമിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. കാലങ്ങളോളം ഈ ഭൂമിയിലെ സര്‍വചരാചരങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കലവറയാണ് അത്. ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലും ഒരേ കുഴിയിൽ വൃക്ഷ തൈ നടുന്ന നമുക്കു പരിസ്ഥിതി ദിനമെന്നാൽ വൃക്ഷ തൈ വിതരണവും,  നടീലും, കൊറേ ഫേസ് ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റുകളും മാത്രമാരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ട വൃക്ഷം എവിടെയെന്നു അറിയാൻ കഴിയുന്നവർ വിരലിൽ എണ്ണാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യം.
ഈയവസരത്തിൽ, പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെ ശേഖരിച്ച കുറിച്ചു കുറെ അറിവുകൾപങ്കു വയ്ക്കട്ടെ.

പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വരുത്താനും കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് 1972 മുതൽ ഈ ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറേവർഷത്തിനിടയിൽ, പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അവബോധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളതായി കാണാം. അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പരിസ്ഥിതി ദിനാചാരണത്തിലൂടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കിടയിലും, അതുവഴി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലും, ശക്തമായ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. ഇന്ന് കൂടുതൽ സംഘടനകളും, പ്രവർത്തകരും ഈ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനീയമാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തി തലത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും ജാഗരൂകരാക്കാനും എത്രമാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നു ചിന്തിക്കുക!.

ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിനം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  സമർപ്പിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ഓരോ വർഷവും വിഷയമാക്കുന്നത്. 2014 ലെ ചിന്ത  Small Island Developing States എന്നതാണ്. 2014 ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ആതിഥേയം വഹിക്കുക ബാർബഡോസ്‌ എന്ന ദ്വീപ സമൂഹമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം  പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ആതിഥേയം വഹിച്ചത്‌ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു.

വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശങ്ങൾ:

2014 : Small Island Developing States (SIDS)
2013 ചിന്തിക്കുക,ഭക്ഷിക്കുക,പാഴാക്കാതിരിക്കുക (Think,Eat,Save)
2012 ഹരിത മിതവ്യയത്വം: താങ്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ? (Green Economy: Does it include you?)
2011 വനങ്ങൾ, പ്രകൃതി നമ്മുടെ സമ്പത്ത്
2010 അനേകം ജീവജാതികൾ, ഒരു ഗ്രഹം, ഒരു ഭാവി
2009 നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിന് നിങ്ങളെ വേണം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനെതിരെ ഒന്നിക്കാൻ
2008 ശീലത്തെ തൊഴിച്ച് മാറ്റുക, കാർബൺ രഹിത സമൂഹത്തിന്
2007 മഞ്ഞുരുകുന്നത് ഒരു പൊള്ളുന്ന വിഷയം
2006 കരഭൂമിയെ മരുഭൂമിയാക്കരുതേ (Don't Desert Dry Lands)
2005 നഗരങ്ങളെ ജീവിതയോഗ്യമാക്കുക, ഭൂമിക്കിവേണ്ടി ഒരു ആസൂത്രണ പദ്ധതി (Green Cities, For the Planet)
2004 ആവശ്യമുണ്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളെ, ജീവനോടെ കാണുമോ ആവോ (Wanted Seas, and Oceavs Dead or Alive)
2003 വെള്ളം, അതിനുവേണ്ടി 2000കോടി ജനങ്ങൾ കേഴുന്നു (Water, two billion people are crying for it)
2002 ഭൂമിക്കൊരവസരം നൽകുക (Give Earth a Chance)
2001 ജീവിതത്തിനായ് ലോകത്തെത്തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക (Connect with the World Wide Web of Life)
2000 : പരിസ്ഥിതി സഹസ്രാബ്ദം, ഇതാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം

പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം:
              മാനവരാശി തുടക്കംതൊട്ടെ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയില്‍ മനുഷ്യനില്‍ വിവേകവും നന്മയും ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളര്‍ച്ചയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് കീഴടങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും പ്രകൃതിയെ കാലഭേദമില്ലാതെ ചൂഷണംചെയ്തത് വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷമെന്നപോലെ അമിത ചൂഷണത്തിനെതിരെ പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ്.സൂനാമി, ഭൂകമ്പങ്ങള്‍, പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങള്‍, മറ്റു ദുരന്തങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇതിന്‍െറ തെളിവാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള കീട നാശിനികൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്മുൻപിൽ തന്നെയുണ്ടല്ലോ.
പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം വരുത്തിയാവരുത് നമ്മുടെ വികസനം. ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമായി നടക്കുകയാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ വികസനം ഭൂമിയില്‍ സാധ്യമല്ളെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍.പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിക്കണമെന്ന അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും ബോധവത്കരണപരിപാടികള്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രൈമറി തലംതൊട്ട് പാഠ്യ പദ്ധതിയില്‍ വിശദമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

 ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ

1) Bombay Natural History Society (BNHS)
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഘണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോൺ ഗവണ്മെന്റൽ സംഘടനയാണിത്. 1883 മുതൽ പ്രകൃതി, പരിസ്ഥിതി, സുസ്ഥീരപരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നു.

2) Centre for Science & Environment (CSE)
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ഉപഭോഗം, പരിപാലനം എന്നിവയിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോൺ ഗവണ്മെന്റൽ സംഘടന. ഡൽഹിയാണ് ആസ്ഥാനം.പ്രകൃതിക്ക് നേരിടുന്ന വിനാശങ്ങൾ, പ്രാകൃതിക ക്ഷാമം, ഭൂനശീകരണം, പരിസരവിഷവത്ക്കരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്നു.

3) Greenpeace India
ആഗോളപ്രശസ്തമായ ഗ്രീൻപീസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇന്ത്യം ഘടകമാണിത്. സുസ്ഥിര കൃഷി, പ്രകൃതിനാശം,ലോകസമാധാനം, മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തികേഛയില്ലതെ ഇടപെടുന്ന സംഘടന.

4) Wildlife Trust of India (WTI)
വന്യജീവി ജീവി സംരക്ഷണം പൊതുവേയും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളെ സവിശേഷമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നും അവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നിയും ഉള്ള സാമ്പത്തികമായ ലാഭമോഹങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന.

5) Wildlife Conservation Society
വന്യജിവികളെ കുറിച്ച് പൊതുവേയും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ സവിശേഷമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സംഘടന.ആസ്ഥാനം ബംഗളൂരു.ഇവർ വന്യജീവിശാസ്ത്രം, വന്യജീവിസംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു.

6) Bombay Environment Action Group (BEAG)
1795 ഇൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി രംഗത്തുള്ള ngo സംഘടന.പ്രകൃതി, പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനീയം, പ്രകൃതിവിഭവ സംരക്ഷണം, കാട്, വന്യജീവി, എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം, മനുഷ്യനിർമ്മിത സംസ്കൃതികൾ,വായു, വെള്ളം,മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു.മുംബൈ ആസ്ഥാനം.

7) Madras Crocodile Bank Trust
തമിഴ്നാട്ടിൽ മഹാബലിപുരം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമിതി. ജലജീവികളെകുറിച്ചുള്ള പഠനവും സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മുതലകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അവയെ കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

8) Ashoka Trust for Research in Ecology & the Environment (ATREE)
ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തന ശൃംഖലകളുള്ള ഒരു സമിതി. പശ്ചിമഘട്ടം, പൂർവഘട്ടം മലകളുടെ പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു.പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ജൈവശൃംഖല, പരിസ്ഥിതി, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണവും ബ് ഓധവത്ക്കരണവും ചെയ്യുന്നു.

9) Centre for Environmental Research & Education (CERE)
മഴക്കൊയ്ത്ത്, മലിനജല പുനരുപയോഗം, പാരിസ്ഥിതിക ബോധവത്ക്കരണം എന്നിവയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘടന. ആസ്ഥാനം മുംബൈ.

10) CMS Vatavaran
പ്രകൃതി, വന്യജീവി എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിനിമകൾ, ബോധവത്ക്കരണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള ഒരു സംഘടന. ഡൽഹി ആസ്ഥാനം.

11) India Habitat Centre (IHC)
മനുഷ്യാവാസവ്യവസ്ഥ, പ്രകൃതി, പ്രകൃതിസംരക്ഷണം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യ്കതികൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന്നും മുൻ‌കയ്യെടുക്കുന്ന സമിതി. മനുഷ്യാവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്ന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു. ദൽഹി ആസ്ഥാനം.

12) Wildlife Protection Society of India (WPSI)
വന്യജീവി സംരക്ഷണം, വന്യജീവി വിൽ‌പ്പന തടയൽ എന്നിവയിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന.ആസ്ഥാനം ഡൽഹി.

മനുഷ്യന് എന്തും നശിപ്പിക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മതി. ഒരു വർഷം 13 മില്ല്യൺ ഹെക്ടർ കാട് നാം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കണക്ക് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഹെക്ടർ സ്വാഭാവിക വനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് അനേകവർഷം വേണ്ടിവരുന്നു.ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്ന് കാട് നിർമ്മിക്കാനാവില്ല. കാടിനെ ആശ്രയിക്കാനേ ആവൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഹരിതപ്രകൃതി നാം എന്തു വിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇടം മാത്രം. അതിനൊരു പരുക്കും വരാതെ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറാനുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്ത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം. അതു നമ്മുടെ കടമയാനെന്നുള്ളതു ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതാണ് യഥാർഥ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം.

Source : 1. Wikipedia
              2. http://www.unep.org/wed/
              3. Madhyama News paper

 

facebook page The Land Of Padayani

https://www.facebook.com/Thelandofpadayani

പടയണി - അണിയറയില്‍

--പടയണി - അണിയറയില്‍--
വിഷുപ്പുലരിയില്‍ കൊന്നപ്പൂവിന്‍റെ എെശ്വര്യ കാഴ്ചകളില്‍ മനംനിറച്ച് കടമ്മനിട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉണരുന്നത് പടയണിയുടെ നിറധന്യതയിലേക്ക്. നാടിന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കടമ്മനിട്ട പടയണി മേടം ഒന്നിന് (ഏപ്രില്‍ 14ന്) ചൂട്ടുവെയ്‌പ്പോടെ തുടങ്ങി.ദാരികാസുര വധത്തിനു ശേഷം രക്തദാഹിയായ ഭദ്രകാളിയുടെ കോപം അടക്കാനായി ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളും വിവിധ കോലങ്ങള്‍ കെട്ടി ആടിയതിന്‍റെ ഒാര്‍മ പുതുക്കിയായിരുന്നു കടമ്മനിട്ട ഭഗവതിക്കു മുന്പില്‍ പടയണി കോലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞാടാന്‍ എത്തുന്നത്. അഗ്നിസ്വരൂപിണിയായ കാവിലമ്മക്കു മുന്പില്‍ കോലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞാടുന്ന പടയണിക്ക് വിഷു ദിവസം രാത്രിയില്‍ അത്താഴപൂജക്കു ശേഷമാണ് ചൂട്ടുവെയ്ക്കുക. അതിനു ശേഷം നാളികേരം മുറിച്ച് രാശിനോക്കി ഫലവും പറയും. ഐശ്വര്യത്തിന്‍റെയും സന്തോഷത്തിന്‍റെയും നാളുകള്‍ക്കായുളളപ്രാര്‍ഥനയുമായി കടമ്മനിട്ടക്കാര്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയപടയണി എട്ടാം നാളിലാണ്. ഏപ്രില്‍ 15ന് പച്ചത്തപ്പുകൊട്ടും. മൂന്നാം പടയണിയായ ഏപ്രില്‍ 16 മുതലാണ് പിശാച് മുതല്‍ ഭൈരവി വരെയുള്ള കോലങ്ങള്‍ കാവിലമ്മയുടെ തിരുമുന്പില്‍ നേരം പുലരും വരെ ഇളകിയാടുക. കാച്ചിക്കൊട്ടിയ തപ്പില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്ന മേളം അവസാനിക്കുന്പോഴാണ് ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തേക്കു കോലങ്ങള്‍ കടക്കുക. കാവിനു വലംവച്ചാണ് ഒാരോന്നും പടയണി കളത്തില്‍ എത്തുക. വെളിച്ചപ്പാടും കാവടിതുള്ളലും പരദേശിയും അവസാനിക്കുന്പോഴാണ് പ്രധാന ഇനങ്ങളായി പാളക്കോലങ്ങള്‍ കളത്തില്‍ ചുവടുവെയ്ക്കുന്നത്.ആറുനാള്‍ ആയിരങ്ങളുടെ മനം നിറച്ച്ഭഗവതിക്കു നിവേദ്യമായി കോലങ്ങള്‍ തുള്ളി ഒഴിഞ്ഞാണ് എട്ടാംനാള്‍ വലിയ പടയണിക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്.കോലങ്ങള്‍ പ്രകൃതിദത്തമായ നിറക്കൂട്ടുകളില്‍ പ്രകൃതിദത്തമായ കൂട്ടുകളായ ചെങ്കല്ലും കരിയും ചണ്ണയ്ക്കാമഞ്ഞയും പാളയുടെ പച്ചയും വെള്ളയും അടക്കം അഞ്ചു നിറങ്ങളാണു കോലങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു നിറങ്ങള്‍. കറുപ്പ് ആകാശത്തെയും പച്ച വായുവിനെയും ചുവപ്പ് അഗ്നിയെയും വെളുപ്പ് ജലത്തെയും മഞ്ഞ ഭൂമിയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണു പ്രകൃതി എന്ന തത്വമാണ് ഇതിനാധാരം.വിവിധ കോലങ്ങള്‍ മുഖംമറ കോലങ്ങള്‍ മുതല്‍ രൗദ്രഭാവങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഭൈരവി വരെ കളത്തില്‍ നിറഞ്ഞാടുന്നതിനുണ്ട്. പിശാച്, മറുത, കാലന്‍, സുന്ദരയക്ഷി, കാഞ്ഞിരമാല തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ കുതിര, നായാട്ട്, അരക്കിയക്ഷി, ആന്തരയക്ഷി, ശിവകോലം, പൂപ്പട, കരവഞ്ചി, തട്ടുമ്മേല്‍ തുള്ളല്‍ എന്നീ ഇനങ്ങള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്നതാകും 21ന് വലിയ പടയണിക്ക്അവതരിപ്പിക്കുക. കാച്ചിക്കൊട്ടിയ തപ്പില്‍നിന്നുയരുന്ന ശുദ്ധതാളത്തിന്‍റെ മേളത്തിനൊത്താണ് കാവിലമ്മയുടെ തിരുമുന്പില്‍ കോലങ്ങള്‍ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുക.നാടിന്‍റെ നന്മക്കായി നാടിന്‍റെ നന്മക്കായി ഭഗവതിയോടുള്ള പ്രാര്‍ഥനയാണ് ഒാരോ കോലങ്ങളും വിഭാവന ചെയ്‌യുന്നത്. ആദ്യം തുള്ളുന്നത്ഗണപതി കോലമാണ്. എല്ലാവിധ പൈശാചിക ദോഷങ്ങളും ബാധകളും മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പിശാചുപോലെ കളത്തില്‍ നിറഞ്ഞാടുക. വസൂരി രോഗത്തില്‍ നിന്നും നാടിന് മുക്തി നല്‍കണമെന്ന അപേക്ഷയുമായിട്ടാണ് മറുതാകോലം എത്തുന്നത്.മക്കളില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മക്കള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അകാലമൃത്യുവും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന പ്രാര്‍ഥനയുമായാണ് കാലന്‍ കോലം എത്തുന്നത്. പടയണിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വഴിപാടാണ് കാലന്‍ കോലം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അകറ്റുന്നതിനായി പക്ഷിക്കോലവും യക്ഷിബാധയില്‍ നിന്നും മോചനത്തിനായി സുന്ദരയക്ഷിക്കോലവും നിറഞ്ഞാടുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യലബ്ധി, കാര്യവിജയം, സര്‍വദോഷങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഭൈരവിക്കോലം തുള്ളുന്നത്.അടവി ആറാം പടയണിക്കാണ് അടവി. പുത്തന്‍ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് പുറന്തോടുപൊട്ടിച്ച് പുറത്തുവരാന്‍ പാകത്തില്‍ ചൂടുപകര്‍ന്നു ചൂരലില്‍ കടന്നുരുണ്ട് വനദേവതക്കു രക്തം കൊടുക്കുന്ന ചൂരല്‍ അടവിയായിരുന്നു പണ്ട്. ഇതിനു പകരമായി കാളിയുടെ കലിയടക്കി വസിക്കാന്‍ പനമരം നല്‍കുന്ന അടവിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്.കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് കടമ്മനിട്ട പടയണിയിലെ അടവി. അഗ്നിക്കിരയാകുന്ന വനത്തെ പുനര്‍സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകൃതിക്കു കൂട്ടായി വനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് നല്‍കുന്നത്.ശംഖ് നാദം മുഴക്കിയാണ്അടവി വിളി. ‘ഒന്നാകും ദൈവം വാഴ്കയേ... വാഴ്ക വാഴ്കയേ... യേ.. യേ... എന്ന് എട്ടുദിക്കും മുഴങ്ങുമാറ് ഉച്ചത്തില്‍ വിളിച്ചാണ് മുറിചെ്ചടുത്ത പനമരവുമായി കളത്തിനു പുറത്തു കരവാസികള്‍ എത്തുന്നത്.‘‘ആയിക്കക്കുന്നു വാഴ്കയേ... വാഴ്ക..വാഴ്ക... വാഴ്കയേ..യേ... എന്നു തൊണ്ട കീറുമാറ് വിളി മുഴക്കി അന്തരീക്ഷം ഞെട്ടുമാറ് ഉച്ചത്തില്‍ കതിനാവെടികള്‍ മുഴങ്ങുന്പോഴാണ് പനമരവുമായി കരവാസികള്‍ മുന്നോട്ടു കുതിക്കുക.മൂന്നുവട്ടം കഴിയുന്പോള്‍ പടയണിക്കളത്തില്‍ പനമരം ഉയരും.‘ഈദേശം വാഴ്കയേ...യേ...കടമ്മനിട്ട ഭഗവതി വാഴ്കയേ..വാഴ്ക ...വാഴ്കയേ ...യേ..യേ...എന്നു കരക്കാരുടെ പ്രാര്‍ഥന അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാകുന്പോള്‍ പനമരം ക്രമേണ മറിഞ്ഞ് കളം മറയും. ഇതോടെ അടവിയുടെ ചടങ്ങുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും.വല്യപടയണി കാച്ചിക്കൊട്ടിയ തപ്പില്‍ നിന്നുയരുന്ന മേളക്കൊഴുപ്പില്‍ പിശാച് മുതല്‍ ഭൈരവി വരെയുള്ള കോലങ്ങള്‍ കാവിലമ്മയുടെ തിരുമുന്പില്‍ നിറഞ്ഞാടുന്നതാണ് വല്യപടയണിയുടെ പ്രത്യേകത.ഓലക്കെട്ടുകളുടെ ചൂട്ടുവെട്ടത്തില്‍ അര്‍ധരാത്രിയോടെ എത്തുന്ന കോലങ്ങള്‍ ഒാരോന്നായി നേരം പുലരും വരെ കളത്തില്‍ തുള്ളിയൊഴിയും. മുഖംമറ കോലങ്ങള്‍ മുതല്‍ രൗദ്രഭാവങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഭൈരവി വരെയാണ് തുള്ളുക. മുപ്പതിലേറെ കലാകാരന്മാരാണ് ഇതിനുളളത്.എട്ടാം ദിവസമായ ഏപ്രില്‍ 21ന് ദേശം മുഴുവന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന വല്യപടയണി ചടങ്ങുകള്‍ രാത്രിപതിനൊന്നരയോടെ തുടങ്ങും. ചെണ്ടമേളം, വായ്ക്കുരവ, തീവെട്ടി, ആര്‍പ്പുവിളി എന്നിവയുടെ അകന്പടിയില്‍ ചൂട്ടുവെളിച്ചത്തിലാണ് കോലങ്ങളുടെ എടുത്തുവരവ്. ജംക്ഷന് സമീപത്തു നിന്നാണ് കോലങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നെള്ളിക്കുന്നത്. തപ്പുകൊട്ട്, വെളിച്ചപ്പാട്, താവടി, പുലവൃത്തം, വിനോടം എന്നിവക്കു ശേഷമാണ് കോലം തുള്ളുന്നത്.കോലം തുള്ളലിനും ചിട്ടകളുണ്ട്. ആദ്യം പിശാച് കോലം. പിന്നീട് മറുത, കാലന്‍, പക്ഷി എന്നിവക്കു ശേഷം യക്ഷിയും ഭൈരവിയും ഒന്നിച്ചാണ് കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ആന്തരയക്ഷി, അരക്കിയക്ഷി, സുന്ദരയക്ഷി എന്നിവ തുള്ളിക്കഴിഞ്ഞേ ഭൈരവിയിലേക്കു കടക്കൂ. പൂപ്പട, കരവഞ്ചി, എന്നിവക്കു ശേഷം തട്ടിന്മേല്‍ കളിയോടെയാണ് അവസാനിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുക്കും.പടയണി ആശാന്മാര്‍ പടയണി ആശാന്മാരായ കുന്പനാട് കടപ്ര ആലുനില്‍ക്കുന്നതില്‍ എം. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, കടമ്മനിട്ട മുല്ലശ്ശേരില്‍മണ്ണില്‍ അരവിന്ദാക്ഷന്‍പിള്ള എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 15 കലാകാരന്മാരാണ് കോലം എഴുതുന്നത്. മണ്ണില്‍ മുത്ത്, ബിപിന്‍ കാരുവള്ളില്‍, സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍, വി. എസ്. സജി, കെ. ആര്‍. ശ്രീജിത്ത്, കൊല്ലംപറന്പില്‍ അനു, പത്മകുമാര്‍, രാജേന്ദ്രന്‍ തുരുത്തിയില്‍, രഞ്ജിത് കൊല്ലംപറന്പില്‍, സജീവ്, സന്ദീപ്, കണ്ണന്‍, അരുണ്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും കോലം തയ്‌യാറാക്കുന്നത്. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ 34 വര്‍ഷമായി കടമ്മനിട്ട പടയണിക്ക് കോലം എഴുതുന്പോള്‍ അരവിന്ദാക്ഷപിള്ള 31 വര്‍ഷമായും കാവിലമ്മയുടെ പടയണിയുടെ നിറക്കൂട്ടുകളും വരകളുമായി സജീവസാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു.പച്ചപ്പാളക്ക് 1400 കവുങ്ങുകള്‍ കോലം തയ്‌യാറാക്കാന്‍ 1400 കവുങ്ങുകളില്‍ നിന്നാണ് പച്ചപ്പാളകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കവുങ്ങില്‍ നിന്ന് ഒരു പാള മാത്രമേ എടുക്കു. 75 പാളയില്‍ തീര്‍ത്ത സുന്ദരയക്ഷിയും 101 പാളയില്‍ തീര്‍ത്ത ഭൈരവിയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത. വല്യ പടയണിക്ക് 2030 വരെ വഴിപാട് ബുക്കിങ്ങാണ്. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഇതിനായി ചെലവ് വരും. കൂട്ടക്കോലങ്ങള്‍ക്ക് 6000 രൂപയും. എല്ലാ ദിവസവും വഴിപാട് കോലങ്ങളാണ് തുള്ളുന്നത്.കടമ്മനിട്ട ക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്താന്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് കടമ്മനിട്ട വഴി കോഴഞ്ചേരിക്കും റാന്നിക്കും ബസുണ്ട്. അഞ്ചര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുണ്ട്. ബസില്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് അഞ്ചു രൂപയാണ് നിരക്ക്.ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെവിലാസം- കടമ്മനിട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രം,കടമ്മനിട്ട പിഒ, പത്തനംതിട്ട ഫോണ്‍ 0468-2217824.

പെതൃകമായ് കടമ്മനിട്ട പടയണി

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ്‌ പടയണി എന്ന പടേനി. ഇതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌ കടമ്മനിട്ട കാവിലെ പടയണി. വിഷു നാളില്‍ ചൂട്ടുവച്ച്‌ പച്ചത്തപ്പ്‌ കൊട്ടി തുടങ്ങി പത്താമുദയ ദിവസം പകല്‍ പടയണിയോടെയാണ്‌ ഇത്‌ സമാപിക്കുക. വീഡിയോ കാണുക

എട്ടാം ദിവസമാണ്‌ പ്രധാനപ്പെട്ട പടയണി. അന്ന്‌ ഭൈരവിക്കോലമാണ്‌ ആടുക. ഇത്‌ പുലരും വരെ നീളും. പടയണിയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട്‌ ദിവസം ചൂട്ടുവച്ച്‌ കാവിലമ്മയെ വിളിച്ചിറക്കുന്നു. മൂന്നാം
ദിവസം മുതലാണ്‌ പടയണി തുള്ളല്‍ ആരംഭിക്കുക.

എട്ടാം പടയണി ദിവസം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ കാവിലമ്മ ഒന്‍പതാം ദിവസം ഉറങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്‌ പത്താമുദയ ദിവസം പകല്‍പ്പടയണിയായി തുള്ളല്‍ നടക്കുന്നത്‌.

ഐതിഹ്യം

ദാരിക നിഗ്രഹത്തിന്‌ ശേഷം കലി ശമിക്കാതിരുന്ന കാളിയെ ശാന്തയാക്കാനായി പരമശിവന്‍റെ ഭൂതഗണങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളും തുള്ളലുകളും ഹാസ്യ സംവാദങ്ങളും നടത്തിയത്രെ. കാളി ശാന്തയായതോടെ നാശത്തിന്‍റെ നടുക്കല്‍ നീങ്ങി സമൂഹത്തില്‍ നന്മയുടെ പ്രകാശം പരന്നു.

കാലക്രമത്തില്‍ നന്മ കൊതിച്ച നാട്ടുകൂട്ടങ്ങള്‍ പച്ചത്തപ്പു കൊട്ടി ദേവിയെ വിളിച്ചിറക്കി കോലം കെട്ടി നൃത്തമാടി എന്നാണ്‌ ചരിത്രം. അങ്ങനെ കരനാഥന്മാരുടെ തണലില്‍ പടയണി ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായി മാറി.

കാളി പ്രീതിക്കു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ്‌ പടയണി എങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അതിന്‍റെ ലക്‍ഷ്യം സമൂഹ നന്മയാണ്‌. ഇരുട്ടിന്‍റെ പ്രതീകമാണ്‌ ദാരികന്‍‍. കാളി കാളുന്നവളാണ്‌. ഇരുട്ടിന്‍റെ മേല്‍ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ്‌ പടയണിയുടെ ആന്തരിക ചൈതന്യം.

ചടങ്ങുകള്‍

താവടി, പുലവൃത്തം, പരദേശി, അടവി തുടങ്ങി പല ചടങ്ങുകളും കടമ്മനിട്ട പടയണിയില്‍ കാണാം. പടയണിയില്‍ തപ്പുകൊട്ടലിന്‌ ശേഷം വെളിച്ചപ്പാടെത്തുന്നു. പിന്നീട്‌ താവടി അരങ്ങേറുന്നു. നേര്‍ത്താവടി എന്നും പന്നത്താവടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട്‌ വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്‌.

താരതമ്യേന പരിഷ്കൃത വേഷമാണ്‌ നേര്‍ത്താവടിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുക. വേഷങ്ങളുടെ അപരിഷ്കൃതത്വമാണ്‌ പന്നത്താവടിക്ക്‌ ആ പേരുവരാന്‍ കാരണം.

കൊയ്ത്ത്‌, കറ്റ മെതിക്കല്‍, പൊലിയളക്കല്‍, തടുത്തു കൂട്ടല്‍, പൊലിയുണക്കല്‍, വീശിയൊരുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വൃത്തികളോട്‌ അനുബന്ധിച്ച ചലനക്രമങ്ങളോടു കൂടിയ തുള്ളലാണ്‌ പുലവൃത്തം. കാവിലേത്‌ കാര്‍ഷിക ദേവതയാണ്‌.

ഈ ഭാവത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയുള്ള പാട്ടുകളാണ്‌ പുലവൃത്തത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും വികാസങ്ങളെയും വീക്ഷിക്കുകയും ഹാസ്യഭാവത്തോടെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിനോദമാണ്‌ പരദേശി.

പടയണിയിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്‌ അടവി. നൃത്തരൂപങ്ങളും വിനോദവുമൊക്കെ അടവിയില്‍ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാരികാസുര വധത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന പാട്ടോടുകൂടിയ പുലവൃത്തം തുള്ളല്‍ അടവി ദിവസം നിര്‍ബന്ധമാണ്‌.

തപ്പുകൊട്ടി മേളമൊരുക്കി താളവടിവില്‍ അടവി തുള്ളി പുലവൃത്തമാടി വിനോദ ഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പൊട്ടിച്ചിരി വിടര്‍ത്തി - ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും കാളിയുടെ കലി ശമിക്കുന്നില്ല. കലി ശമിക്കണമെങ്കില്‍ അമ്മയില്‍ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ദുര്‍ബാധകളൊക്കെ ഒഴിയണം.

പിശാച്‌, മറുത, യക്ഷി തുടങ്ങിയ ദേവതകളാണ്‌ അമ്മയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. പിണിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദേവി കര്‍മ്മോന്‍മുഖയായി മാറും.

ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഓരോ രൂപമുണ്ട്‌. ആ രൂപങ്ങള്‍ വരച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ കോലങ്ങളായി. പച്ചപ്പാളയില്‍ പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്‌ കോലങ്ങള്‍ വരയ്ക്കുന്നത്‌.

ഈ കോലങ്ങളെയൊക്കെ ആട്ടിയിറക്കുന്നതോടെ ഭൈരവിക്കോലം (കാഞ്ഞിരമാല) എഴുന്നള്ളുന്നു. ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമാണത്‌. ഭൈരവിക്കോലം ആടിത്തീരുമ്പോല്‍ പുലര്‍ച്ചെയാവും. അതോടെ കടമ്മനിട്ട പടയണി അവസാനിക്കും

ഗ്രമോല്സവമായി ഇടയപടയണി


കാവിലമ്മക്ക്  മുന്‍പില്‍ പടയനിക്കാരും കരക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും കോലം കെട്ടി  തുള്ളിയ സാമൂഹിക ഗ്രാമ നൃത്തോല്സവം ആയി ഇന്നലെ നടന്ന ഇടയ പടയണി. വഴിപാട്‌ കോലങ്ങളുടെ കലാശ കൊട്ടായ എഴാം നാള്‍ തപ്പ് മേളക്കാര്‍ വട്ടത്തില്‍ ഇരുന്നു വിവിധ താളകണക്കുകള്‍ കൊട്ടി.

കടമ്മനിട്ട വലിയ പടയണി ഇന്ന്